induction heater(อินดักชั่น ฮีตเตอร์) inductionheater


Hotline
Warranty Forge Heating Machine Heat Treatment Machine Induction Brazing Machine Melting Furnace

About Us

InductionHeater

บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องอินดักชั่น ฮีตเตอร์ (Induction Heater)สำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด
ปัจจุบัน JKZ ได้พัฒนาทั้งในด้านเทคนิค และขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เราพิถีพิถันในการเลือกใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่นำมาผลิตจากกลุ่มโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่น่าเชื่อถือ

iso9001 sgsiso9001

 

ควบคุมการทำงานง่าย

   เครื่อง Induction Heater ของ JKZ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการออกแบบระบบควบคุมแบบจอสัมผัส (LED Touch Screen) โดยผู้ปฏิบัติทุกคนสามารถใช้งานและควบคุมการทำงานของเครื่องได้ง่าย ทำให้ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคลากรได้ เนื่องจากเครื่อง Induction Heater(อินดักชั่น ฮีตเตอร์) ของ JKZ ใช้ระบบ IGBT และ Transistor Inverter ดังนั้นเครื่องจึงมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการเหนี่ยวนำ

JKZ Heater

ข้อดีของการใช้เครื่อง JKZ Induction Heater

Knowledge

การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำโดยใช้เครื่องอินดักชั่น ฮีตเตอร์ เป็นการให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การถ่ายเทพลังงานผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและเกิดความร้อนขึ้นในโลหะ โดยสามารถใช้กับกระบวนการให้ความร้อนลักษณะต่างๆในอุตสาหกรรมโลหะ ได้แก่ การให้ความร้อนโลหะทั้งชิ้นการให้ความร้อนเฉพาะผิวโลหะ และการหลอมโลหะการให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำอาศัยหลักการเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะเกิดจากการเสียดสีของโมเลกุลเนื่องจากความต้านทานสนามแม่เหล็กของชิ้นโลหะ (Reluctance) และเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กในชิ้นโลหะ (Eddy Current)
   1.) ส่วนจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) ในส่วนนี้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 50 Hz เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ที่ต้องการ เพื่อป้อนเข้ากับขดลวดเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อนหรือหลอมโลหะ
InductionHeater

   2.) ขดลวดเหนี่ยวนำ (Induction Coil) ทำด้วยลวดตัวนำไฟฟ้า เช่นทองแดง เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นและทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในชิ้นงานโลหะเกิดเป็นพลังงานความร้อน และเนื่องจากกระแสที่ป้อนให้กับขดเหนี่ยวนำมักจะมีปริมาณที่สูงมาก จึงต้องมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำภายในขดเหนี่ยวนำเพื่อลดกำลังสูญเสียที่ขดลวดเหนี่ยวนำ รูปแบบของขดลวดเหนี่ยวนำจะแตกต่างกันตามลักษณะของวัสดุที่ต้องการให้ความร้อน ส่วนในการหลอมโลหะจะติดตั้งขดลวดเหนี่ยวนำในลักษณะเดียวกันพันรอบเบ้าหลอม


อินดักชั่น ฮีตเตอร์

VDO & Brochures

 

VDO

การให้ความร้อนเฉพาะส่วน

การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวโดยเครื่อง Induction Heater นำสามารถให้ความร้อนบริเวณผิวของโลหะได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพลังงานเพียงส่วนน้อยที่สูญเสียเป็นความร้อนในส่วนอื่นๆของอินดักชั่น ฮีตเตอร์ และในส่วนของชิ้นงาน ยังสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิของชิ้นงานในระดับความลึกที่ต้องการได้ ขดลวดเหนี่ยวนำที่ออกแบบสำหรับการให้ความร้อนเฉพาะส่วนจะประกอบไปด้วยส่วนจำกัดบริเวณของสนามเหล็กเพื่อให้สนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเฉพาะบางส่วนของชิ้นงานโลหะที่ต้องการให้ความร้อน

อินดักชั่น ฮีตเตอร์

การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำแบบให้ความร้อนเฉพาะส่วนกับงานโลหะ ได้แก่ การเชื่อมโลหะเป็นเนื้อเดียวกัน การอบปรับสภาพผิวก่อนเคลือบน้ำยา การอบผิวสำหรับงานเคลือบสี เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความร้อนในชิ้นโลหะ
ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานโลหะที่เราต้องการให้ความร้อนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

jkz induction heater